Новини

Брояч полето да се справи с мощност оптимизацияОптимизация на планова политика, или чрез реформи на пазара, се разчита на механизма на пазара за мобилни уеб развитие, формирането на цените на двойна търг реализира; или след мрежата и разпръснати, мощност мрежата оператори да изградят търг платформа за; може да бъде вертикално интегрирана енергийна система, чрез оптимизиране на политиката на планиране. Или другото, регулирате силата експедицията механизъм, форма на точна цена механизъм е предварително условие, без тази работа съвършен, други реформи са трудно да се реализира целта за насърчаване на икономически субект.

Свързани новини